Acest magazin utilizează cookie-uri și alte tehnologii pentru a vă îmbunătăți experiența pe site-urile noastre.

Termeni şi condiţii de utilizare

Noi, shop.iazurinaturale.ro, administrat de SC Bio Pond Tech SRL cu sediul social în Oșorhei, Str. 120, Nr. 226, Bihor, România, în vederea utilizării în condiţii optime a datelor şi informaţiilor de pe acest site, am convenit asupra următoarelor termene şi condiţii de utilizare a site-ului shop.iazurinaturale.ro . În continuare, prin shop.iazurinaturale.ro ne referim la deţinătorul dreptului de proprietate şi/sau de administrare a site-ului.

Utilizarea acestui website, accesul la informaţiile continute presupune implicit acceptarea termenilor şi  condiţiilor de mai jos, cu toate consecinţele care decurg din acceptarea acestora. Din acest motiv vă rugăm citiţi cu atenţie următorii Termeni şi condiţii.

Proprietate intelectuala – Drepturi de autor

Totalitatea drepturilor de autor şi orice alte drepturi de proprietate intelectuală asupra textelor, graficelor, clipurilor video şi audio, mărcilor inregistrate, logo-urilor, şi altui tip de conţinut disponibil pe acest site, cu excepţia celor menţionate implicit ca fiind aparţinătoare altor entităţi, şi postate cu permisiunea proprietarului de drept, întregul conţinut al acestui website – imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafică web, scripturi, programe şi alte date – este proprietatea SC Bio Pond Tech SRL şi a partenerilor mentionaţi explicit şi este aparat de Legea pentru protecţia drepturilor de autor şi de Legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul expres al SC Bio Pond Tech SRL ale oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legilor în vigoare.

Este interzisă copierea totală sau partială, integrarea conţinutului site-ului într-un alt mediu de comunicare publică sau comercială fără acordul scris al SC Bio Pond Tech SRL.

Cu excepţia datelor ce sunt proprietatea intelectuală a brandurilor pe care le promovăm, menţionate explicit, SC Bio Pond Tech SRL este titularul deplin şi exlcusiv al drepturilor de proprietate intelectuală asupra unui astfel de conţinut. Fac parte din acestea: documente, descrieri, imagini, clipuri video, documentaţii PDF, softuri, coduri, tabele de calcul, date şi statistici generate de acest site.

Vă rugăm insistent să nu utilizaţi aceste conţinuturi în scopuri comerciale, publicitare, de orice natură, pe canale electronice sau imprimate,  fără acordul nostru scris.

Mărci înregistrate

Cu excepţia mărcilor şi brandurilor personale, toate mărcile, emblemele, sloganurile, melodiile (denumite în continuare “Mărci”) utilizate pe acest site reprezintă proprietatea deţinătorilor acestor mărci. Pagina shop.iazurinaturale.ro nu oferă licenţieri de utilizare ale acestor mărci. Toate abuzurile vor fi semnalate către deţinătorul drepturilor mărcii.

Transmiterea de date

Datele, informaţiile comunicate către noi, fără caracter personal şi ne menţionate expres ca fiind condifenţiale,  nu vor fi considerate confidenţiale sau /şi brevetate. Ne rezervăm dreptul de a utiliza informaţiile neconfidenţiale cu drepturi dobândite sau licenţiate.  Toate informaţiile anterior menţionate şi încărcate sau trimise către shop.iazurinaturale.ro prin intermediul acestui site sunt considerate automat a reprezenta proprietate a shop.iazurinaturale.ro sau a putea fi utilizate de aceasta în orice mod de publicare sau utilizare ale datelor conţinute.

Restricţii de utilizare şi garanţii

Acest website vă este oferit în forma în care este publicat. shop.iazurinaturale.ro nu oferă garanţie că datele, informaţiile sau opiniile prezentate să fie complete, corecte, actualizate, conforme cu opinia personală ale cititorilor. Nu oferim garanţie pentru informaţiile, datele prezentate pe acest site şi care provin de la terte persoane (furnizori, etc). Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul risc. Sunteţi de acord ca este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiei de pe acest website. Orice material de pe acest website este supus modificărilor, fără aviz prealabil.

Nu ne asumăm răspunderea asupra funcţionarii linkurilor spre terţe pagini web. Nu oferim garanţie ca site-ul să funcţioneze fără întrerupere şi să nu fie afectat de viruşi sau erori de programare. shop.iazurinaturale.ro nu va avea nici o responsabilitate legala sau de alta natura pentru nici o pierdere suferită din cauza virusurilor ce vă pot afecta computerul sau orice alta proprietate pentru că aţi folosit, accesat sau descărcat vreun material de pe acest website. Dacă decideţi să descărcaţi vreun material de pe acest website, o faceţi pe propriul dumneavoastră risc şi trebuie să aveţi în vedere un asemenea risc pentru care shop.iazurinaturale.ro nu va fi răspunzător. Încercăm, totuşi, ca funcţionalitatea precum şi corectitudinea datelor să nu sufere.

Nu este permisă utilizarea acestui website pentru desfăşurarea unor activităţi ilegale, contravenţionale sau penale, abuzive. Este interzisă prezentarea de opinii cu caracter ofensiv, denigrator, atac la persoana, expuneri de opinii religioase, orice alte fapte şi exprimări ce nu sunt în legătură cu domeniul de activitate al site-ului. Ne rezervăm dreptul de a restricţiona, suspenda sau termina, fără notificare şi oricand, accesul dumneavoastră la acest site, în cazul în care constatăm încălcarea regulilor prevazute mai sus. Ne rezervăm dreptul de a nu publica postările dumneavoastră dacă acestea sunt irelevante, formulate necorespunzator, de rea credinţă sau sunt purtătoare de mesaje comerciale, spamuri, etc.

Protecţia datelor cu caracter personal

Protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi prevederile legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. shop.iazurinaturale.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Prelucrarea şi colectarea datelor personale se face în scopuri de marketing, reclamă şi publicitate, statistică şi servicii de comunicaţii electronice. Datele dumneavoastră personale nu vor fi înstrăinate, cu excepţia cazurilor în care datele au fost utilizate pentru punerea în legătura directă cu o terţă persoană, la cererea expresă a dumneavoastră.

shop.iazurinaturale.ro nu abuzează de datele dvs şi solicită doar acele date ce sunt absolut necesare pentru identificarea dumneavoastră, sau pentru emiterea de acte fiscale în condiţiile legii. Datele prelucrate de shop.iazurinaturale.ro sunt numele şi prenumele, telefon/fax, adresa (domiciliu/reşedinţă), e-mail, informaţii privind preferinţe pentru un produs sau altul (etc.). Informaţiile cu caracter personal pot fi identificate şi ca Date cu Caracter Personal şi reprezintă orice informaţie care se refera la dumneavoastră ca persoană fizică şi prin care puteţi fi identificat direct sau indirect (pe website-uri, acestea sunt în mod obişnuit adresele de e-mail).

În acord cu legislaţia pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor sau modificare datelor încorecte transmise. În cazul datelor personale încorect transmise vă rugăm sa ne informaţi cât mai curând cu putinţă asupra acestui aspect. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa printr-un email la contact@iazurinaturale.ro sau cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de corespondenta: SC Bio Pond Tech SRL Oșorhei, Str. 120, Nr. 226, Bihor, România,  

shop.iazurinaturale.ro se obliga să nu facă publică adresa de e-mail a utilizatorilor şi să nu o dezvăluie unei terţe părţi, dacă aceasta nu se află între partenerii agreaţi în mod expres. Ne rezervăm însă dreptul de a utiliza sau divulga informaţiile personale după cum este necesar pentru a respecta orice lege, regulament sau cerinţă legală, pentru a investiga plângeri ale consumatorilor sau potenţiale încălcări ale legii, pentru a proteja integritatea site-ului, a îndeplini cerinţele dumneavoastră sau a coopera în cadrul oricarei cercetări juridice.

În cazul furtului sau vandalismului care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor, shop.iazurinaturale.ro nu îşi asuma responsabilitatea cauzării vreunui prejudiciu.

În situaţiile în care utilizatorul îşi publică adresa sau orice alte date personale, din proprie iniţiativă, într-un mesaj public, pe oricare dintre paginile site-ului, shop.iazurinaturale.ro nu-şi asumă niciun fel de responsabilitate. Aici fac parte şi conexiunile de pe paginile de socializare.

Exactitatea şi actualitatea informaţiei

În ciuda eforturilor depuse în a asigura acurateţea şi integralitatea informaţiei de pe acest website, shop.iazurinaturale.ro nu îşi asumă răspunderea dacă informaţia disponibila pe acest website nu este exactă, completă sau corectă.

Orice raportare la materialul de pe acest website se va face pe propriul risc. Sunteţi de acord că este responsabilitatea dumneavoastră de a monitoriza orice modificări ale materialului şi informaţiei de pe acest website.

Termenii şi condiţiile acestui website nu vor fi des modificaţi, însă ne rezervăm dreptul de a proceda şi în acest sens fără nicio notificare către dumneavoastră. Având în vedere acest considerent, este oportuna verificarea termenilor noi sau modificaţi, iar utilizarea continuată va fi interpretata ca o acceptare deplină a acestora.

Jurisdictie

Totalitatea materialelor şi informaţiilor deţinute de shop.iazurinaturale.ro ce apar pe acest website sunt destinate doar utilizatorilor romani. shop.iazurinaturale.ro  nu oferă nici un fel de garanţie ca materialele şi informaţiile de pe acest website sunt relevante, corecte sau disponibile şi în alte ţări.

Orice litigiu apărut în legatură cu utilizarea acestui serviciu va fi rezolvat pe cale amiabila. În cazul în care stingerea conflictului pe cale amiabila este imposibilă, competenţa revine instantelor de judecată române. Fiind de acord cu aceşti Termeni şi Condiţii, vă veţi asuma în totalitate aceste riscuri.

Alte informatii utile

În cazul în care oricare din dispoziţiile acestor Termeni şi Condiţii va fi considerată nulă sau inaplicabilă, celelalte dispoziţii vor rămâne în vigoare şi vor produce efecte juridice depline.

Meniu
Închide
Înapoi
Cont
Închide